We hebben ruime ervaring met bedrijfsadvisering, specifiek gericht op de muziekindustrie. We vinden het prettig om uit feiten, cijfers en allerhande gegevens bruikbare inzichten te creëren. Inzichten waaruit heldere acties volgen. Acties waardoor uw business aantoonbaar verbetert.

Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld verdienmodellen via het Business Generation Canvas. Of demografische analyses van bezoekers, uw klanten, aan de hand van beschikbare data.  Ook kunnen genre- en concertanalyses bijzonder nuttig zijn. De basisvraag is wellicht telkenmale “hoe kunnen we ons verbeteren, hoe verkopen we vaker uit?  Wat is ons potentieel en hoe kunnen we dat aanboren en verder uitnutten?  

We hebben daarnaast bijzondere kennis omtrent het werven van fondsen bij derden. Hoe kunt u op een andere, creatieve wijze verbintenis leggen met het (locale) bedrijfsleven, wat zijn realistische projectaanvragen bij Culturele fondsen en het bedenken en implementeren van commerciële initiatieven met betrekking tot particulieren.

 

MusicResearch.nl is een onderdeel van 7.7- Strategisch Bedrijfsadvies.