Het plegen van onderzoek, het vergaren van relevante feiten met betrekking tot de muziekindustrie is de Core Business van MusicResearch.nl. Feiten waaruit inzichten voortvloeien. Inzichten die verklaren, inzichten die een groter begrip genereren. Wij weten dat wanneer gebeurtenissen feitelijk zijn vastgesteld, de analyse en mogelijke bedrijfsmatige acties wat sneller kunnen worden geïmplementeerd.

“Ik hoop”, “ik denk”, “ik heb gehoord”,  ”iedereen weet”,   “we doen dit al jaren”, zijn ons inziens onvoldoende sterke uitgangspunten om bedrijfsmatige activiteiten op te bouwen.  Wat ons betreft vinden alle marketingactiviteiten hun fundament in een getalsmatig goed onderbouwde casuïstiek.  

Onderzoek plegen wij op vele manieren. Uiteraard is er deskresearch, waar via publicaties, jaarverslagen, persberichten en via ander onderzoek uit alle windstreken de muziekindustrie wordt gevolgd. Wij beperken ons tot onderzoeken met muziekgerelateerde vraagstellingen. Door deze beperking creëren wij verdieping.

Kennis met betrekking tot muziek is ons sterke punt. Zo hebben we uitgebreid kennis opgedaan over de muzikale voorkeuren wat betreft genres, artiesten, songs en radiogebruik van de Nederlanders. Ludwig VistaliteDaarnaast doen we in opdracht publieksonderzoeken en ook verzorgingsgebied-analyses. En we hebben bijzonder veel plezier in het bouwen BusinessCases ten behoeve van strategische beleidsvorming…

Onze Research blijft niet onopgemerkt. We zijn vereerd om reeds gastspreker te zijn geweest op diverse evenementen en congressen bij onder meer bij de volgende spelers binnen de Nederlandse Muziekindustrie: Eurosonic/Noorderslag, D-Versfestival Limburg, Rockacademy Tilburg,  Buma.nl,  Friesland College, WorldMusic Forum, Jazzdag, Rotterdam Beats, Chrystal Park MediaNight,  en meer, veel meer…  

Feitelijke kennis helpt je een betere beslissing te nemen. Het creëert zakelijk een voorsprong.